HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM 2016 & PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2017

- Ngày 14/01/2017 tại Hội trường Công ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Quyết Tiến đã tổ chức Hội nghị Tổng kết năm 2016 & Phương hướng nhiệm vụ năm 2017.
- Trong năm 2016 đã có những tập thể và cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14